Phần mềm Parallels Desktop Business Edition 14.1.2-45485 macOS

Phần mềm Parallels Desktop 14

Parallels Desktop 14

Parallels Desktop 14 là phần mềm tạo máy ảo dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành macOS bên cạnh WMware fusion, Parallels Desktop là ứng dụng đầu tiên phổ biến nhất về hypervisor cho Mac

Xem thêm: vmware fusion 11 – hypervisor cực kỳ mạnh mẽ của vmware dành cho macOS

Download Parallels Desktop 14 miễn phí dành cho macos

download Parallels desktop 14, tải phần mềm Parallels desktop 14, download Parallels desktop 14 [email protected], Parallels desktop 14.1.2, Parallels desktop 14 mới nhất, key Parallels desktop 14

Download Parallels Desktop Business Edition 14.1.2-45485 _macOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

install Parallels desktop 14

just install

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information