Loading...

Phần mềm microsoft project 2016 kèm key active free

phần mềm microsoft project 2016 kèm key active free

microsoft project 2016

microsoft project 2016 là một phần mềm quản lí dự án được sử dụng phổ biến. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Project có hai phiên bản, Standard và Professional. Microsoft Project và Microsoft Project Server là nền tảng của Microsoft Office Enterprise Project Management.

phần mềm microsoft project 2016 active free

Download phần mềm project 2016 active free

Download microsoft project 2016 full active free, Download microsoft project 2016 active free, phần mềm microsoft project 2016 full active free, phần mềm microsoft project 2016 active free,  project 2016 full active free,  project 2016 active free

Loading...

Hiện tại website đã dừng sử dụng dịch vụ rút gọn link nhằm giúp các bạn tải phần mềm dễ dàng hơn. Hãy tải link google hoặc secufile hoặc upfile để tải tốc độ cao, đối với link fshare hãy sử dụng dịch vụ getlink để tải với tốc độ cao.

Download microsoft project 2016 32bit 

Link google    Link secufiles    Link fshare

Download microsoft project 2016 64bit

Link upfile      Link google     Link fshare

Loading...

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt và active project 2016 miễn phí

Hướng dẫn active project 2016 miễn phí

Mở Notepad và copy nội dung bên dưới vào, xong lưu lại với file định dang .cmd (ví dụ: ActProject2016.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Project 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Project Standard 2016&echo - Microsoft Project Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Project...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:KQBVC >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:G83KT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/downloadmsp
:halt
pause >nul

Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây: ActProject2016.cmd

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Xong chạy file ActProject2016.cmd với quyền admin và chờ báo active thành công là xong

Nếu không được thì sử dụng tool active free. Tải file active free project 2016 và hướng dẫn active microsoft project 2016 xem bài viết Hướng dẫn active free project 2016

Like and share - Nếu link download bị lỗi, hãy để lại comment chúng tôi sẽ update lại link. Xin cảm ơn

Để lại yêu cầu trợ giúp

Hãy nhập email của bạn để chúng tôi gửi phản hồi qua email. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *