Phần mềm microsoft project 2016 kèm key active free

phần mềm microsoft project 2016

microsoft project 2016

microsoft project 2016 là một phần mềm quản lí dự án được sử dụng phổ biến. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Project có hai phiên bản, Standard và Professional. Microsoft Project và Microsoft Project Server là nền tảng của Microsoft Office Enterprise Project Management.

Download microsoft project 2016

Download phần mềm project 2016 Pro 

project 2016 32bit       project 2016 64bit

Hướng dẫn cài đặt và active project 2016

Hướng dẫn active project 2016 miễn phí

Cách 1: Chạy lệnh CMD (khuyến khích dùng cách này)

Cách này đơn giản, dễ thực hiện nhưng các bạn phải biết cách mở CMD với quyền administator xem hướng dẫn tại đây

Open CMD lên, chạy lệnh dưới đây, chỉ cần copy past vào và enter

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Lưu ý:

  • dòng 1 là bạn đang dùng Office 64bit, dòng 2 là dùng office 32bit. Nếu không biết office bạn cài là 32bit hay 64bit thì cứ chạy cả 2 lệnh
  • Nếu không báo lỗi là bạn đang dùng phiên bản office tương ứng, không cần chạy tiếp lệnh còn lai

Tiếp theo, chạy lệnh sau để convert office sang phiên bản Volume license

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\projectprovl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Sau khi chạy xong, các bạn chạy lần lượt các lệnh sau để active

cscript ospp.vbs /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

Cách 2: dùng file batch

lưu ý: để đối phó tình trạng dùng lậu bản quyền phần mềm office, windows, thì microsoft đã update chương trình diệt virus của windows xem file active KMS server của chúng tôi là HackTool và không cho chạy. Vì vậy khi chạy file các bạn phải tắt chương trình diệt virus của hệ điều hành windows

Mở Notepad và copy nội dung bên dưới vào, xong lưu lại với file định dang .cmd (ví dụ: ActProject2016.cmd)

View Code

Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây

Download ActProject2016.cmd

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Xong chạy file ActProject2016.cmd với quyền admin và chờ báo active thành công là xong

Cách 3: dùng tool crak

Nếu không được thì sử dụng tool  KMSpico để actived. xem hướng dẫn ở bài viết sau

Hướng dẫn active project 2016 bằng KMSpico 

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information