Mestrelab Research Mnova 14.2.1 Build 27684 free download

Phần mềm Mestrelab Research Mnova 14

Mestrelab Research Mnova

Mnova hay MestReNova là tên của phần mềm kỹ thuật chuyên về hóa học từ một nhóm nghiên cứu Mestrelab. Nó được đặt tên là một bộ phần mềm hàng đầu để xử lý dữ liệu hóa học.

Phân tích dữ liệu của bạn cũng được thực hiện chính xác bởi phần mềm này. Với phần mềm này, bạn có thể đánh bóng sự phát triển công nghệ của bạn. Phần mềm trước bạn là một trong những sản phẩm phổ biến và phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển hóa học.

Với gói phần mềm Mnova, bạn sẽ có thể xử lý, trực quan hóa, mô phỏng, dự đoán và phân tích. Làm việc với phần mềm này là để bạn có thể dễ dàng học cách làm việc với phần mềm này với một chút chuyên môn về hóa học. Gói trước mặt bạn được phân loại thành hai plugin cơ bản. Mnova NMR và Mnova MS là hai plugin chính của phần mềm này

Mnova 14.1.1 has just been released with the usual bunch of useful bug fixes and with a new product, Mnova StereoFitter, that addresses problems associated with stereochemistry.​​​​​​​

Download Mestrelab Research Mnova 14

Download Mestrelab Research Mnova 14.2.1

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Mnova 14

see the readme file

Xem file readme đính kèm

1. Install the 32bit program MestReNova-14.1.1-24571.msi

2. unzip [email protected] into the program folder and overwrite MestReNova.exe

3. Install Advanced plugins from menu “Edit” – “Advanced Plug-ins”