Mestrelab Research Mnova 14.2 Build 26256 free download

Phần mềm Mestrelab Research Mnova 14 full free

Mestrelab Research Mnova

Mnova hay MestReNova là tên của phần mềm kỹ thuật chuyên về hóa học từ một nhóm nghiên cứu Mestrelab. Nó được đặt tên là một bộ phần mềm hàng đầu để xử lý dữ liệu hóa học.

Phân tích dữ liệu của bạn cũng được thực hiện chính xác bởi phần mềm này. Với phần mềm này, bạn có thể đánh bóng sự phát triển công nghệ của bạn. Phần mềm trước bạn là một trong những sản phẩm phổ biến và phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển hóa học.

Với gói phần mềm Mnova, bạn sẽ có thể xử lý, trực quan hóa, mô phỏng, dự đoán và phân tích. Làm việc với phần mềm này là để bạn có thể dễ dàng học cách làm việc với phần mềm này với một chút chuyên môn về hóa học. Gói trước mặt bạn được phân loại thành hai plugin cơ bản. Mnova NMR và Mnova MS là hai plugin chính của phần mềm này

Mnova 14.1.1 has just been released with the usual bunch of useful bug fixes and with a new product, Mnova StereoFitter, that addresses problems associated with stereochemistry.​​​​​​​

Download Mestrelab Research Mnova 14 full free

Tải phần mềm Mnova 14 miễn phí, download Mnova 14, hướng dẫn sử dụng Mnova 14, cài đặt Mnova 14, key active Mnova 14, license Mnova 14 free, Mnova 14.1.1

Download Mestrelab Research Mnova 14.2 Build 26256

Download

pass unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install Mnova 14

see the readme file

Xem file readme đính kèm

1. Install the 32bit program MestReNova-14.1.1-24571.msi

2. unzip crack.zip into the program folder and overwrite MestReNova.exe

3. Install Advanced plugins from menu “Edit” – “Advanced Plug-ins”

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information