Phần mềm MAXQDA 10.4.15.1 full free

Phần mềm MAXQDA 10

MAXQDA 10

MAXQDA là một chương trình phần mềm được thiết kế cho dữ liệu phương pháp định tính và hỗn hợp có sự trợ giúp của máy tính, phân tích văn bản và đa phương tiện trong các tổ chức học thuật, khoa học và kinh doanh. Nó đang được phát triển và phân phối bởi Phần mềm VERBI có trụ sở tại Berlin, Đức

MAXQDA is a world-leading software package for qualitative and mixed methods research. Analyze all kinds of data – from texts to images and audio/video files, websites, tweets, focus group discussions, survey responses, and much more. Developed by and for researchers, MAXQDA is at once powerful and easy-to-use, innovative and user-friendly, as well as the only leading QDA software that is 100% identical on Windows and Mac.

MAXQDA Analytics Pro – Introducing ‘Stats’ Module

Statistical analysis meets qualitative research – Desktop-based for Windows & Mac. MAXQDA Analytics Pro equips you with a large range of tools for statistical analysis. Seamlessly quantify your qualitative data and enrich your analysis with evidence and plausibility. Statistically analyze your qualitative data in MAXQDA or import and connect your data with data sets in the Excel or SPSS format.

Download MAXQDA 10

Download MAXQDA 10.4.151.1 

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt  MAXQDA 10

Cài đặt MAXQDA 10.4.151.1

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

ok xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn