Phần mềm JetBrains WebStorm 2019.1 for win \ mac \ linux + key active free

Phần mềm JetBrains WebStorm 2019.3.4 kèm key active (win \ mac \ linux)

Phần mềm JetBrains WebStorm 2019

 JetBrains WebStorm 2019

WebStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ nhưng vô cùng gọn nhẹ. Công cụ phát triển web này được trang bị hoàn hảo cho cả người dùng phía khách hàng và phía máy chủ với Node.js.

WebStorm 2019 làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, HTML hay CSS, WebStorm 2018 là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một công cụ phát triển web.

Hiện tại đã có phiên bản JetBrains WebStorm 2019 mới nhất, các bạn có thể tải về miễn phí tại đâ kềm key [email protected]

Tính năng chính của công cụ phát triển WebStorm 2019

  • Trình soạn thảo code với nhiều tính năng mạnh mẽ.
  • Phân tích chất lượng lập trình và tự động phát hiện lỗi.
  • Khả năng truy dấu, gỡ lỗi và test với Karma và Mocha.
  • Các công cụ tích hợp vô cùng phong phú như Grunt, Gulp…
  • Khả năng tùy chỉnh IDE mạnh mẽ từ shortcut cho tới theme hay giao diện trình soạn code…
  • Làm việc với nhiều VCS (Version Control System) khác nha

Download JetBrains WebStorm 2019

JetBrains WebStorm 2019, download JetBrains WebStorm 2019 free, tải JetBrains WebStorm 2019 free, key JetBrains WebStorm 2019, WebStorm 2019 free,  download WebStorm 2019 free, key WebStorm 2019, WebStorm 2019, WebStorm 2019 for Mac, WebStorm 2019 for linux, WebStorm 2019.1

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download JetBrains WebStorm 2019

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn active WebStorm 2019

Xem file readme.txt đính kèm trong file tải về

1. Run the IDE and evalutate for free

2. Click IDE menu “Configure” or “Help” -> “Edit Custom VM Options…”

See: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544869

3. Append -javaagent:/absolute/path/to/jetbrains-agent.jar to end line
eg:

mac: -javaagent:/Users/neo/jetbrains-agent.jar
linux: -javaagent:/home/neo/jetbrains-agent.jar
windows: -javaagent:C:\Users\neo\jetbrains-agent.jar

Rescue: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544519

4. Restart IDE

5. Click IDE menu “Help” -> “Register…” or “Configure” -> “Manage License…”

Support “License server” and “Activation code”:

1). Entry license server address: http://jetbrains-license-server (maybe autofill)

Or click the button: “Discover Server” to fill automaticly

2). Active offline with the activation code file: ACTIVATION_CODE.txt

If the activation window always pops up(error 1653219), remove jetbrains’ domains from hosts file

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.