Download iSpring Suite 9.7.2 Build 6020 free

Download iSpring Suite 9.7.2 Build 6020 free

 iSpring Suite 9

iSpring Suite là bộ công cụ soạn bài giảng, giáo án điện tử (e-learning) dựa trên PowerPoint được sản xuất bởi iSpring Solutions, cho phép người dùng tạo các khóa học trực tuyến dựa trên slide, câu hỏi, hộp thoại mô phỏng tình huống, screencasts, bài giảng video và các tài liệu học tập tương tác khác.

Các bài giảng, giáo án đầu ra được xuất bản trong HTML5. Các khóa học trực tuyến do iSpring tạo ra tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) sau: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) và cmi5

Download iSpring Suite 9.7.2 Build 6020

Download iSpring Suite 9.7.2 Build 6020

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install iSpring Suite 9

view the readme file

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Đã cài đặt powerpoint trong microsoft office

– cài đặt phần mềm theo mặc định, xong đóng lại

– Chạy file patch với quyền admin( run as administrator)

click vào biểu tượng cái đầu và chờ 1 tý

Ok xong

https://youtu.be/FRU084Qvaso

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn