Phần mềm GraphPad Prism 8.4.3.686 for windows \ 8.4.3 macOS

Phần mềm GraphPad Prism 8 for windows \ mac

GraphPad Prism 8

GraphPad Prism là phần mềm số liệu thống kê với giao diện đồ thị 2D khoa học, kết hợp tổ chức dữ liệu với thống kê có thể hiểu được, lắp đường cong toàn diện và đồ thị khoa học.

GraphPad Prism 8 được sử dụng cho tất cả các loại nghiên cứu hoặc nghiên cứu khoa học, bao gồm: phân tích, đồ thị và trình bày dữ liệu khoa học.

Một ưu điểm của GraphPad Prism 8 là khả năng của nó để đơn giản hóa hồi qui phi tuyến tính, lắp đường cong, interpolates giá trị không rõ, và nhiều hơn nữa.

GraphPad Prism 8  cho phép bạn thực hiện nhiều loại phân tích thống kê, đồ thị nhiều hơn và linh hoạt hơn . GraphPad Prism là một giải pháp phần mềm tất cả trong một để quản lý và tổ chức dữ liệu khoa học thu thập được trong các thí nghiệm khác nhau. Nó cung cấp các công cụ cần thiết để tạo ra các đồ thị khoa học, đường cong phù hợp, thống kê sinh học, thống kê có liên quan và nhiều hơn nữa.

Các tính năng chính:

  • Thống kê nâng cao và tạo biểu đồ
  • Tự động cập nhật các kết quả và đồ thị
  • Chỉnh sửa đồ thị của bạn trong một phần mềm minh hoạ
  • Hồi quy tuyến tính và kiểm tra tương quan
  • Thử nghiệm so sánh nhiều lần và Thử nghiệm chuẩn
  • Hồi quy phi tuyến với nhiều lựa chọn
  • Các thử nghiệm t được ghép và không tương đương với khoảng cách trung bình
  • Lỗi tự động, và nhiều hơn nữa.

Download GraphPad Prism 8 full for windows \ macOS

Phần mềm GraphPad Prism 8 free, download GraphPad Prism 8 FULL free, key GraphPad Prism 8, GraphPad Prism 8, GraphPad Prism 8 miễn phí, GraphPad Prism 8 for mac, GraphPad Prism 8 cho macos

Download GraphPad Prism 8.4.3.686 WINDOWS

Download

Download GraphPad Prism 8.4.3 for macos

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt GraphPad Prism 8

Cài đặt GraphPad Prism 8

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

Ok xong

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information