Phần mềm Gemvision Matrix 8 full free

Phần mềm Gemvision Matrix 8

Gemvision Matrix 8

Gemvision Matrix 8 là một phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Tương tự như RhinoGold, cũng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhinoceros

Gemvision Matrix 8 cực kỳ mạnh, nó mạnh hơn RhinoGold. “Mạnh” ở đây chỉ có tính tương đối, nhưng mà hợp lý như sau: RhinoGold có thể làm được việc ABC rất nhanh và dễ, nhưng không thể làm được việc XYZ nào đó. Còn Matrix có thể làm được hầu hết các việc từ A-Z nếu thích!

Matrix 8 có hầu hết các tính năng của RhinoGold, không những thế, nó còn thêm các công cụ đặc biệt như:  Ring Builder, Setting Builders, Pave Tools, Gem Libraries, Gemstone Setting, Parametric History, Smart Flow, Profile Placer for Sweeps, Drill Cutters

Các bạn có thể tải về phần mềm Gemvision Matrix 8 full free tại đây

Download Gemvision Matrix 8

Download Gemvision Matrix 8

Download Gemvision Matrix 8 full

DMCA Notice

Content has been removed

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hhướng dẫn cài đặt Gemvision Matrix 8

Cài đặt các file trong thư mục theo thứ tự 1 – 2 – 3

Để active các bạn xem file readme đính kèm

/home/thuthua1/thuthuat-phanmem.top/wp-content/plugins/eazy-ad-unblocker/index.php on line 232
" title="Demo Title">

Please disable your adblocker or whitelist this site!