EndNote X9.3.3 Build 13966 (windows \ macos)

Download EndNote X9.3.3 for windows / macos

EndNote X9

EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, citations and references on the Windows and Macintosh desktop

With EndNote X9, you can leave behind the tedious work of formatting bibliographies, finding full text, and searching for references

Download EndNote X9 for windows / macOS

Download EndNote X9.3.3 Build 13966 window/ X9.3.3 MacOS

Download  EndNote X8 for windows

Password extract file: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install EndNote X9

view the readme file

Cài đặt phần mềm

Block app bằng firewall (dùng windows firewall hoặc Folder Firewall Blocker)

mở phần mềm active với key đính kèm

Hướng dẫn block ứng dụng kết nối enternet bằng Folder Firewall Blocker

đối với macOS các bạn có thể sử dụng ứng dụng Little Snitch tại đây