cài đặt EndNote X9

Phần mềm EndNote X9.3.3 Build 13966 full key active (windows \ macos)

Phần mềm EndNote X9.3 kèm key active

EndNote X9

EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, citations and references on the Windows and Macintosh desktop

With EndNote X9, you can leave behind the tedious work of formatting bibliographies, finding full text, and searching for references

EndNote là gói phần mềm quản lý tham chiếu thương mại, được sử dụng để quản lý thư mục và tài liệu tham khảo khi viết bài luận và bài viết. Nó được sản xuất bởi Clarivate Analytics

Với EndNote X9, bạn có thể bỏ lại công việc tẻ nhạt là định dạng thư mục, tìm văn bản đầy đủ và tìm kiếm tài liệu tham khảo.

Download EndNote X9

Tải phần mềm EndNote X9 miễn phí, download EndNote X9, EndNote X9 for macos

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download EndNote X9.3.3 Build 13966 window

Download

Download EndNote X9.3.2 Build 15235 MacOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt EndNote X9

Cài đặt phần mềm

Block app bằng firewall (dùng windows firewall hoặc Folder Firewall Blocker)

mở phần mềm active với key đính kèm

Hướng dẫn block ứng dụng kết nối enternet bằng Folder Firewall Blocker

đối với macOS các bạn có thể sử dụng ứng dụng Little Snitch tại đây

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information