Phần mềm AlphaCAM 2015 r2 full free

Phần mềm AlphaCAM 2015 r2 full free

AlphaCAM 2015

Alphacam 2015 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam 2015 có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Chức năng của phần mềm Alphacam 2015 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2015 R2

Tải phần mềm gia công AlphaCAM, download alphacam 2015 full free, alphacam 2015 free, key alphacam 2015, vero alphacam 2015, vero alphacam 2015 r2 free, alphacam 2015

Download Alphacam 2015 R2

Download

password: thuthuatphanmem.top  hoặc thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt AlphaCAM 2015

1. Install Alphacam by StartHere.hta

2. Run program and in License Manager click on “standalone”

3. Click “Install License”

4. Select “Use License file”, browse to “0000-0000-0000-0000-0000-0000.one” in license folder

5. Next và Finish