Phần mềm 3DS Max 2010 full crack

Phần mềm 3ds max 2010 full crack

Autodesk 3ds Max 2010

Phần mềm Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đồ họa 3D khá mạnh, tích hợp các mô hình 3 chiều, hoạt cảnh, và tạo cảnh 3D (rendering). Môi trường dễ học của nó cho phép các nghệ sĩ nhanh chóng tạo dựng một cách nhanh chóng các sản phẩm.

Phần mềm 3ds max 2010 crack

3Ds Max thường được sử dụng để tạo phim và các đoạn video nghệ thuật, phát triển game, thiết kế sản phẩm đa phương tiện multimedia, thiết kế một cách trực quan chuyên nghiệp.

3ds Max 2010 bao gồm tập hợp các công cụ sau:

– Modeling and Texturing (Mô hình và kết cấu)
– Animation (Hoạt cảnh)
– Visual Effects (Các hiệu ứng ảo)
– Rendering (Tạo ảnh)
– Hair and Fur (Tóc và Lông)
– Cloth (Quần áo)
– Asset Management and Collaboration (Quản lý các thành phần khung cảnh và khả năng cộng tác)
và một vài công cụ bổ xung cho các phiên bản trước đó.
– 3ds Max API/SDK and MAXScripts (Môđul phát triển ứng dụng với 3ds Max API/SDK và ngông ngữ MAXScripts)
– Tutorials and Documentation 

Download 3Ds max 2010 crack

Link tải phần mềm 3ds max 2010 full crack bao gồm phiên bản 3ds max 2010 32bit và 3ds max 2010 64bit, download 3ds max 2010 full crack, phần mềm 3ds max 2010 full crack, tải phần mềm 3ds max 2010, download 3ds max 2010 crack, download autodesk 3ds max 2010, x force 3ds max 2010

Link download 3ds max 2010

Link mshare: download

Link fshare: Download

File x-force active 3ds max 2010

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn cài đặt vào crack 3ds max 2010

Tiến hành cài đặt phần mềm 3ds max 2010 với bộ key sau:

  • serial number: 666-696969696
  • product key: 128B1

Để crack phần mềm 3ds max 2010 các bạn xem hướng dẫn tại đây