Download Penguin 2.0 for Rhino

Download Penguin 2.0 for Rhino

Penguin 2.0 for Rhino

Penguin là một trình kết xuất dòng quét khái niệm, phác thảo và hoạt hình, không trắc quang. Với Penguin, bạn có thể tạo hình ảnh cách điệu cho các mô hình của mình với một cái nhìn nghệ thuật để tăng sức hấp dẫn về đồ họa và hình ảnh

Penguin 2.0 mang đến bản phác thảo tự do, vẽ màu nước, vẽ hình hoạt hình và minh họa kỹ thuật cho Rhino

Xem thêm về plugin penguin 2.0 tại đây http://www.penguin3d.com/features.htm

Download Penguin 2.0 for Rhino

Download Penguin 2.0 for Rhino

penguin plugin, penguin 2.0 for rhino, download penguin 2.0 cr@ck, key penguin 2.0, penguin 2.0 dành cho rhino

download Penguin v2.0 SR1 Build 20090109 For Rhino

Download     link dự phòng

password:  thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Penguin 2.0

cài đặt

copy Cr@cked files to : Program Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins\Penguin 2.0

xong