PC Auto Shutdown 7.2 free download

tự động tắt máy tính

Bạn đang cảm thấy quá nhàm chán vì mỗi ngày hết giờ làm việc phải tắt máy tính, vậy tại sao không để máy tính tự động shutdown hàng ngày? Hết giờ làm việc bạn chỉ cần đứng lên và về, việc tắt máy tính hãy để PC Auto Shutdown lo.

PC Auto Shutdown là một tiện ích nhỏ gọn giúp chúng ta thiết lập tắt máy tính tự động hằng ngày vào thời gian mà bạn muốn, ngoài tính năng auto shutdown, PC Auto Shutdown 7 còn có thể dọn dẹp file rác trên máy tính tự động.

Download PC Auto Shutdown 7

Download PC Auto Shutdown 7.2

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn tự động tắt máy tính

cài đặt phần mềm

Chạy file keygen lên để lấy key active

mở phần mềm chọn tab About, chọn đăng ký

nhập tên và key từ keygen

OK xong

Hướng dẫn sét auto shutdown máy tính hàng ngày

Chọn tab timer

Chọn Add

Nhập tên shutdown

Chọn Hành động shutdown

Chọn thời gian

Chọn dòng thứ 2 để tắt máy tính hàng ngày

Hướng dẫn tự động shutdown máy tính với PC Auto Shutdown 7.0
Hướng dẫn tự động shutdown máy tính với PC Auto Shutdown 7.0