Parallels Desktop Business Edition v15.1.3 build 47255 macOS Free Download

Parallels Desktop Business Edition 15 macOS

Parallels Desktop

Parallels Desktop phát triển bởi Parallels, là phần mềm cung cấp ảo hóa phần cứng cho máy tính Macintosh với bộ xử lý Intel

Parallels Desktop 15 for Mac – Run Windows on Mac

  • Develop & test across multiple OSes in a virtual machine for Mac
  • Access Microsoft Office for Windows and Internet Explorer
  • Fast—run Windows apps without slowing down your Mac
  • Quickly move files, apps and more from a PC to a Mac

Download Parallels Desktop Business Edition 15

Parallels Desktop Business Edition v15.1.3-47255 macOS

Download

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Parallels Desktop v15

just install

cài đặt và sử dụng

Tải phần mềm Parallels Desktop 15 miễn phí, download Parallels Desktop 15, hướng dẫn sử dụng Parallels Desktop 15, cài đặt Parallels Desktop 15, key active Parallels Desktop 15, license Parallels Desktop 15 free, Parallels Desktop Business Edition v15

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn