PaperCut MF v20.1.1/ PaperCut NG v18.0.5.43343

Download PaperCut MF v20 / PaperCut NG v18

PaperCut – phần mềm quản lý máy in, máy photo

PaperCut NG/MF là là phần mềm quản lý máy in giúp bạn dễ dàng để tự động giám sát và quản lý máy in, copy, scan, và nhân viên sử dụng trong tổ chức của mình, cho phép bạn kiểm soát chi phí và tác động môi trường.

PaperCut NG/MF là giải pháp quản lý việc in ấn và phát hành nội bộ một cách tập trung, mọi nơi, mọi lúc bằng việc kiểm tra & kiểm soát các công việc in trên máy chủ in (printer server) và phân tích chúng, áp dụng các quy tắc quản lý đã thiết lập để thực thi các chính sách in của bạn thống nhất trong tổ chức của mình.

Tính năng của PaperCut

  • Kiểm soát chi phí một cách đơn giản bằng tài khoản người dùng (user account), hóa đơn (bill) hoặc tính phí cho mỗi bản sao, in, quét và fax
  • Quản lý máy in và người dùng máy photocopy từ giao diện web được sắp xếp hợp lý
  • Báo cáo sử dụng và chi phí trên mỗi trang, theo người dùng, thiết bị và chức năng
  • Truy cập thiết bị thông qua đăng nhập, mã tài khoản hoặc ID / thẻ truy cập
  • Thực thi sử dụng có trách nhiệm bằng cách sử dụng các quy tắc, giới hạn và tự động hóa

Download PaperCut

Download PaperCut MF v20 / PaperCut NG v18

password: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install PaperCut NG 18

see the readme file

1- install the program

2- after installing complete don’t run the program

3- goto services and stop all papercut services

4- run patch as administrator

5- patch file in “C:\Installation folder\PaperCut NG\server\lib”

6- and patch “pcng-server-18.0.5.jar” file

7- start all papercut services

8- run the browser and goto address : http://localhost:9191/

9 run the configuration wizard and enjoy the patch 🙂