download NetLimiter Pro 4.1.3 / Pro 4.0.68.0 Enterprise Multilingual

NetLimiter Pro 4 Multilingual free download

NetLimiter

NetLimiter là phần mềm tường lửa, giám sát và định hình lưu lượng truy cập phía máy khách cho hệ điều hành Windows. Không giống như hầu hết các tiện ích định hình lưu lượng truy cập, dựa trên phần cứng được quản lý tập trung

NetLimiter is an ultimate internet traffic control and monitoring tool designed for Windows. You can use NetLimiter to set download/upload transfer rate limits for applications or even single connection and monitor their internet traffic.

Along with this unique feature, Netlimiter offers comprehensive set of internet statistical tools. It includes real-time traffic measurement and long-term per-application internet traffic statistics.

NetLimiter 4 gives users full control over their network connection. With NetLimiter 4 you can decide which applications will be allowed to connect to internet and how much of total bandwidth they will be allowed to use

Features

Full traffic control Set exact download/upload speed limits to any application or give them higher priority to ensure that they always get enough bandwidth they need.

Internet traffic monitoring You will not miss a single application connecting to the internet. You will also monitor how much data it transfers from or to internet. All also displayed in customizable charts.

Connection blocker Using this simple and also interactive system of rules you will be allowed to specify which applications can connect to internet and under which conditions.

Quotas Lets you set data transfer quotas for selected application/filter. If the quota is reached – limit, blocker rule or other rules could be enabled.

Download NetLimiter Pro 4

phần mềm NetLimiter Pro 4, download NetLimiter Pro 4, key NetLimiter Pro 4

download NetLimiter Pro 4.1.3 / Pro 4.0.68.0 Enterprise Multilingual

download

Password Extact file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install NetLimiter Pro 4

see the readme file

xem file readme đính kèm

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn