Nemetschek Allplan 2015.1.10 free download

Download Nemetschek Allplan 2015.1.10

Nemetschek Allplan

Nemetschek Allplan – Giải pháp BIM cho toàn bộ vòng đời của tòa nhà

ALLPLAN đã đi tiên phong trong việc số hóa ngành công nghiệp xây dựng. ALLPLAN cung cấp các công cụ sáng tạo để thiết kế, xây dựng và quản lý dự án. Các giải pháp ALLPLAN đang được sử dụng bởi hơn 240.000 Kiến trúc sư, Kỹ sư, Nhà thầu và Quản lý Cơ sở bằng 20 ngôn ngữ.

Với các giải pháp BIM tích hợp liền mạch, ALLPLAN kết nối tất cả các bên liên quan của dự án.

Allplan Architecture cho phép hoàn toàn sáng tạo và kiểm soát dự án, cho phép bản vẽ thiết kế chi tiết .

Với Allplan Engineering, các mô hình được tạo ra một cách nhanh chóng và chính xác, các bản vẽ chi tiết và gia công bê tông được tạo ra – tất cả đều không có công cụ chuyển đổi.

Nền tảng BIM mở Allplan Bimplus hỗ trợ tất cả các ngành để cộng tác hiệu quả trong các dự án. Dữ liệu, tài liệu và nhiệm vụ của mô hình BIM được quản lý tập trung trong suốt vòng đời của tòa nhà

Download Nemetschek Allplan 2015

Download Nemetschek Allplan 2015.1.10

Nemetschek Allplan 2021

FaceBook: thuthuatphanmem.top

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Nemetschek Allplan 2015

See the readme file