Phần mềm mindjet mindmanager 9 kèm key active free

Phần mềm mindjet mindmanager 9

mindjet mindmanager 9

mindjet mindmanager 9 Là phần mềm Mô tả bản đồ tư duy. Mindjet MindManager giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có hiệu quả. ​

Hiện nay có rất nhiều phần mềm dùng để vẽ sơ tư duy như : Mindjet MindManager, FreeMind, iMindMap, MindGenius, EdrawMindMap,v.v.. Trong đó, Mindjet MindManager là phần mềm đơn giản và dễ sử dụng.

Download mindjet mindmanager 9 

Link download mindjet mindmanager 9 full [email protected] miễn phí, tải phần mềm vẽ sơ đồ tư duy mindjet mindmanager 9 [email protected], key active mindjet mindmanager 9 miễn phí, key mindmanager 9

Download mindjet mindmanager 9

Download

pass giải nén: 2020

Hướng dẫn cài đặt mindjet mindmanager 9

cài đặt phần mềm xong

Tắt kết nối internet

Sử dụng các key tải về để active ( nhớ tắt mạng trước khi active key)​

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information