MAXQDA Analytics Pro 2020

Download MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86

Download MAXQDA Analytics Pro 2020

MAXQDA 2020

What is MAXQDA?

MAXQDA is a world-leading software package for qualitative and mixed methods research. Analyze all kinds of data – from texts to images and audio/video files, websites, tweets, focus group discussions, survey responses, and much more. Developed by and for researchers, MAXQDA is at once powerful and easy-to-use, innovative and user-friendly, as well as the only leading QDA software that is 100% identical on Windows and Mac

MAXQDA là gói phần mềm hàng đầu thế giới dành cho nghiên cứu phương pháp định tính và hỗn hợp và là phần mềm QDA hàng đầu duy nhất cung cấp các tính năng giống hệt nhau trên Windows và Mac. Đây là một trong những chương trình toàn diện nhất trong lĩnh vực này và được sử dụng bởi hàng ngàn nhà nghiên cứu tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Sử dụng MAXQDA cho bất kỳ loại nghiên cứu định tính nào – bao gồm nhưng không giới hạn ở lý thuyết có căn cứ, đánh giá tài liệu, nghiên cứu thị trường khám phá, phân tích văn bản định tính và phương pháp tiếp cận hỗn hợp.

MAXQDA Analytics Pro equips you with a large range of tools for statistical analysis. Seamlessly quantify your qualitative data and enrich your analysis with evidence and plausibility. Statistically analyze your qualitative data in MAXQDA or import and connect your data with data sets in the Excel or SPSS format.

Link download tốc độ cao, không phải chờ, không quảng cáo - 50K/1tháng

What is new in MAXQDA 2020

Download MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86

MAXQDA Analytics Pro 2020, download MAXQDA 2020, MAXQDA Analytics Pro 2018, download MAXQDA 2018

MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86

Download

pass giải nén

Hướng dẫn cài đặt MAXQDA 2020

Xem file readme đính kèm

MAXQDA-2020

2 bình luận về “Download MAXQDA Analytics Pro 2020 Release 20.0.8 x64 / 2018 Release 18.2.4 x86”

  1. hi i want to become member of your site. how much should i pay? so i can download the software i need. thanks

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information