Phần mềm ManageEngine ServiceDesk Plus 10.5 build 10513 free key active

Phần mềm ManageEngine ServiceDesk Plus 10.5

ManageEngine ServiceDesk Plus 10

ServiceDesk Plus là phần mềm Hỗ trợ và quản lý tài sản hoàn toàn dựa trên nền tảng Web. Nó đưa ra một gói sản phẩm hợp nhất gồm Quản lý yêu cầu, Theo dõi tài sản, Mua hàng, Quản lý hợp đồng, Cổng tự phục vụ và Quản lý Kiến thức Cơ bản với một mức giá hợp lý.

ServiceDesk Plus cung cấp tất cả những gì mà bạn cần để có một Công cụ Hỗ trợ cho nhóm IT hiệu quả nhất cho Tổ chức / Doanh nghiệp.

Theo dõi và quản lý các tài sản IT toàn bộ tổ chức của bạn với đầy đủ thông tin phần cứng hay phần mềm, kiểm kê thông tin trong môi trường Windows/Linux.

Theo dõi các vi phạm hay tương thích về sử dụng phần mền bản. Giảm thiểu các chi phí phần mềm bằng cách biết chính xác những gì bạn có và những gì bạn cần.

Download ManageEngine ServiceDesk Plus 10.5

ManageEngine ServiceDesk Plus 10, download ServiceDesk Plus 10, key ServiceDesk Plus 10, ServiceDesk Plus 10 free, key active ManageEngine ServiceDesk Plus 10, download ManageEngine 10 miễn phí

License Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus Enterprise 10.5, key active Zoho ManageEngine ServiceDesk 10

Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus Enterprise 10.5 build 10513

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt ManageEngine ServiceDesk Plus 10

Cài đặt phần mềm ManageEngine ServiceDesk Plus Enterprise 10

Sử dụng file license đính kèm để active