Phần mềm Lumion 8 pro free download

Phần mềm Lumion 8 pro free download

LUMION pro 8

Lumion pro 8 là phần mềm dựng hình 3D nhanh nhất thế giới dành cho các kiến ​​trúc sư. Trong vài giây, bạn có thể hình dung các mô hình CAD trong video hoặc hình ảnh với môi trường thực tế và sự tinh tế nghệ thuật nổi bật.

Khi bạn nhập mô hình của mình từ Revit, 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Rhino hoặc ArchiCAD, v.v.. vào Lumion, và ngay lập tức thiết kế của bạn sẽ xuất với cảnh quan thực tế với bối cảnh đô thị, hiệu ứng thời trang và hàng nghìn đối tượng và tài liệu từ nội dung thư viện.

Features of Lumion Pro 8

  • An imposing application which will help the designers as well as architects to create 3D videos and 360 panoramas.
  • Comes with a set of templates as well as scenes which you can start with ir you can load scene from your PC.
  • Works in two different modes which are place mode and move mode.
  • Place mode lets you to put the objects in the preview area and create a 3D scene.
  • Move mode allows you to set up movement paths that will make it look like the scene is completely real.
  • Features loads of different objects which includes nature elements, indoor and outdoor objects, pets, public transport and many more.
  • Can change the sizes and orientations of the objects with few simple clicks.
  • The perspective can easily be changed and the whole group of objects is placed exactly where you want it to be

Download Lumion pro 8

Lumion pro 8, phần mềm lumion pro 8, download lumion pro 8, lumion 8 pro [email protected], lumion 8 pro full [email protected], install lumion 8 pro, cài đặt lumion 8 pro

Download lumion pro 8 full free

Download

Password extract file: 123

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install lumion pro 8

view the readme file

1.- thêm các dòng dưới vào file hosts (c:\windows\system32\drivers\etc\) 

127.0.0.1 backup.lumion3d.net
127.0.0.1 license.lumion3d.net
127.0.0.1 license.lumiontech.net
127.0.0.1 lumion-services.lumion.com

Cài đặt lumion pro 8

Chạy file keygen để lấy code active

cập nhật Lumion 8.0 HF01 Pro x64: copy vào thư mục cài đặt

Xem video hướng dẫn cài đặt tại đây