Little Snitch 4.5 for macOS free download

Little Snitch 4.5 for macOS free download

Little Snitch

Little Snitch là một tường lửa ứng dụng dựa trên máy chủ cho macOS. Nó có thể được sử dụng để giám sát các ứng dụng, ngăn chặn hoặc cho phép chúng kết nối với các mạng đính kèm thông qua các quy tắc nâng cao. Nó được sản xuất và bảo trì bởi công ty Objective Development Software GmbH của Áo

Nếu bạn muốn chặn một chương trình hay phần mềm nào kết nối ra internet, thì Little Snitch là công cụ giúp bạn làm điều này, thông thường chúng ta sử dụng nó để ngăn các phần mềm trên máy tính check license bản quyền

Download Little Snitch 4

Little Snitch 4.5 macOS 

download

password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Little Snitch 4

Xem file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================