Hướng dẫn kích hoạt autodesk 2010 đến autodesk 2017

Hướng dẫn kích hoạt autodesk 2010 đến 2017

Việc cài đặt và active các phần mềm của autodesk là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là sử dụng product key cho mỗi phần mềm là khác nhau.

Việc active phần mềm của hãng autodesk 2010 đến 2017 là giống nhau, và từ phiên bản 2018 thì khác hơn một tý đó là chúng ta sẽ nhập key lúc active, còn phiên bản trước thì nhập key khi cài đặt

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và active các phần mềm của autodesk như 3ds max, AutoCAD, Revit, Maya, Inventor, v.v..

Cài đặt phần mềm autodesk với bộ key sau:

  • serial number: 666-69696969
  • Product key: tuỳ phần mềm và phiên bản xem lúc tải phần mềm

Hướng dẫn active autodesk 2010 – 2017

Sau khi cài đặt thành công phần mềm autodesk các bạn thoát phần mềm không chạy lên

Tắt kết nối internet để tiến hành active theo hướng dẫn dưới đây

Việc cài đặt và active các phần mềm của autodesk từ 2010 đến 2017 là hoàn toàn giống nhau, nên mình chỉ làm một bài hướng dẫn chung cho tất cả

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ tiến hành active autodesk maya 2014, các phần mềm khác của autodesk như autocad, Revit, Maya, inventor,v.v..  các bạn thực hiện tương tự.

Đầu tiên các bạn cần tải về tool x-force về nếu chưa có

Download keygen active autodesk

Download     Link mirror

password: 2020 or vietcomputer

Lứu ý: phần mềm autodesk phiên bản năm nào thì dùng tool x-force năm tương ứng, ví dụ autocad 2015 thì dùng x-force 2015, và sử dụng đúng phiên bản cài đặt 32bit hay 64bit

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Lưu ý quan trọng

  • Cài đặt phần mềm xong đóng lại mà không chạy lên
  • Tắt hết các chương trình antivirus
  • Tắt kết nối internet

– Chạy file keygen với quyền admin( Click chuột phải keygen chọn  run as administrator)

– Mở phần mềm autodesk maya 2014 lên và chọn active

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Copy request code trên phần mềm autodesk maya vào ô request trong màn hình keygen x-force

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Trên màn hình X-force: Nhấn vào Generate và copy code ở dòng activation vào I have an activation code… ở phần mềm autodesk

Xong nhấn Patch trên phần mềm keygen x-force

=> báo successful => chọn Ok

Hướng dẫn kích hoạt autodesk
Hướng dẫn kích hoạt autodesk

– Sau khi báo successful các bạn OK, Nhấn next ở phần mềm autodesk

– Báo active thành công các bạn chọn Finish

Hướng dẫn kích hoạt autodesk

Ok vậy là xong

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Lưu ý: nếu active bị lỗi các bạn thực hiện như sau:

Đóng hoàn toàn phần mềm autodesk

Vào  đường dẫn sau C:/ProgramData/

Xoá hoàn toàn thư mục FLEXnet

Mở lại phần mềm autodesk, nó sẽ yêu cầu chúng ta active lại, các bạn thực hiện lại như trên

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================