Keygen active all products of Corel

keygen active các phần mềm của Corel

Corel là hãng phần mềm nổi tiếng chuyên về các ứng dụng thiết kế đồ họa,.. với phần mềm nổi bật đó là CorelDRAW.

Trong bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn tool active các phần mềm của hãng corel. Đây là tool được phát triển bởi X-force. Với tool mới này các bạn có thể active được các phần mềm sau của hãng corel

Supported Corel Products

 • Corel DESIGNER Technical Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6
 • CorelDRAW Graphics Suite X7
 • CorelDRAW Graphics Suite X8
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • CorelDRAW Technical Suite X6
 • CorelDRAW Technical Suite X7
 • CorelDRAW Technical Suite 2017
 • CorelDRAW Technical Suite 2018
 • CorelDRAW Technical Suite 2019
 • Corel MotionStudio 3D
 • Corel Office v5.0
 • Corel Paint It! v1.0.0.127
 • Corel Painter 12
 • Corel Painter X3
 • Corel Painter 2015
 • Corel Painter 2016
 • Corel Painter 2017
 • Corel Painter 2018
 • Corel Painter 2019
 • Corel Painter 2020
 • Corel Painter Essentials 5
 • Corel Painter Essentials 6
 • Corel Painter Essentials 7
 • Corel PaintShop Pro X5
 • Corel PaintShop Pro X6
 • Corel PaintShop Pro X7
 • Corel PaintShop Pro X8
 • Corel PaintShop Pro X9
 • Corel PaintShop Pro 2018
 • Corel PaintShop Pro Ultimate 2018
 • Corel PaintShop Pro Ultimate 2019
 • Corel PaintShop Pro Ultimate 2020
 • Corel ParticleShop v1.0.516
 • Corel Perfect Authority v1.3
 • Corel PhotoMirage v1.0
 • Corel VideoStudio Pro X5
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X6
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X7
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X8
 • Corel VideoStudio Pro X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X10
 • Corel VideoStudio Ultimate 2018
 • Corel VideoStudio Ultimate 2019
 • Corel VideoStudio Ultimate 2020
 • Corel WinDVD Pro 11
 • Corel WinDVD Pro 12
 • Corel WordPerfect Office X6
 • Corel WordPerfect Office X7
 • Corel WordPerfect Office X8
 • Corel WordPerfect Office X9
 • XVL Studio 3D CAD Corel Edition v1.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v2.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v3.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v4.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v5.0
 • Corel AfterShot Pro v1.1.0.30
 • Corel AfterShot Pro v2.0.3.25
 • Corel AfterShot Pro v3.0.0.126
 • Corel AfterShot Pro v3 Roxio Edition
 • Noise Ninja v2.0.1
 • Corel PDF Fusion v1.11

Hướng dẫn sử dụng tool x-force để active phần mềm corel

Download keygen x-force

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

Hướng dẫn active product of corel

Block Internet

Disable antivirus

1.Install Corel Painter xxx (Select I have a serial)
Use the Keygen to Generate your serial -( run as administrator)

2.Start Corel Painter and click on Other Activation Options (bottom left)
Select Contact Corel
3.Copy Your Installation Code into X-force keygen and generate your Activation Code
Copy it back into Corel Activation Window

4.That’s it, Enjoy it

NB : if you already installed as trial AND started the application at least
once in trial mode.

0.Block Internet
1.Restart Painter Essentials, quit the application, a new windows will pop up
with the option to enter a serial
click enter a serial, Use XFORCE Keygen to Generate your serial
then select Contact Corel (middle)
2.Use XFORCE keygen to generate your activation code

3.That’s it, Enjoy it