Kerio Connect 9.3.1 build 5492

Download Kerio Connect 9.3.1 build 5492

Kerio Connect 9

Kerio Connect trước đây được biết đến với tên là Kerio MailServer, một phần mềm mail server cho doanh nghiêp với sự gọn nhẹ nhưng có tính bảo mật cao với nhiều tính năng

Kerio connect là một máy chủ thư điện tử an toàn hiện đại cho phép các công ty cộng tác với nhau qua email, các địa chỉ liên lạc, các lịch biểu và công việc chia sẻ.

Kerio connect cung cấp hàng loạt các tính năng để bảo vệ email khỏi sự ngăn chặn và lây nhiễm do virus máy tính hoặc gởi email rác.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trường học, cơ quan nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận cần các tính năng, công cụ cần thiết để trao đổi thông tin, Kerio Mailserver là một lựa chọn hợp lý. Sản phẩm rất dễ cài đặt, quản trị và chi phí thấp hơn so với sử dụng Microsoft Exchange.

Tính năng của Kerio Connect

 • Email và ghi chú:
  • Hỗ trợ giao thức IMAP, POP3 và EWS
  • Nhiều địa chỉ email cho một người dùng
  • Bí danh email
  • Thư mục công khai và được chia sẻ
  • Tin nhắn ngoài văn phòng
  • Bộ lọc và quy tắc tin nhắn
  • Ủy quyền
  • Người dùng có thể quản lý danh sách spam
  • Xác nhận gửi và đọc
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
  • Tìm kiếm văn bản đầy đủ
  • Thông báo trên màn hình
 • Lịch và nhiệm vụ:
  • Đồng bộ hóa (CalDAV và EWS)
  • Lịch công khai và lịch được chia sẻ
  • Gắn cờ riêng tư
  • Lập kế hoạch và theo dõi phản hồi
  • Các sự kiện định kỳ với một số ngoại lệ
  • Đặt trước phong hội thảo, nguồn lực
  • Nhãn
  • Nhắc nhở
  • Ủy quyền
  • Nhận xét về lời mới
  • Xem bản in
  • Nhiệm vụ và nhắc nhở
  • Tìm kiếm
  • Thông báo trên màn hình
 • Danh bạ:
  • Đồng bộ hóa (CardDAV và EWS)
  • Tra cứu từ xa (LDAP)
  • Danh bạ công khai và danh bạ được chia sẻ
  • Danh sách địa chỉ toàn cầu
  • Tạo danh bạ từ email
  • Nhóm danh bạ
  • Hình ảnh danh bạ
  • Nhấp vào để gọi với Kerio Operator
 • Gửi tin nhắn:
  • Hỗ trợ giao thức Jabber, XMPP
  • Trò chuyện nhóm
  • Phòng chat
  • Chat video, chat thoại
  • Chuyển file
  • Danh sách địa chỉ toàn cầu với hình ảnh
 • Máy khách:
  • Kerio Connect Client (dựa trên web)
  • Microsoft Outlook
  • Windows 10 Mail và Calendar

Ngoài ra còn nhiều tính năng ưu điểm khác các bạn có thể tham khảo tại trang chủ Kerio

Download Kerio Connect 9

Download Kerio Connect 9.3.1 build 5492

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Kerio Connect 9

see the readme file