Phần mềm Adobe Incopy CS5 for windows \ macos

Phần mềm Adobe Incopy CS5 [email protected] for windows \ macos

Adobe Incopy CS5

Adobe InCopy là một phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp của Adobe Systems. Chương trình được tích hợp vào Adobe InDesign.

Adobe Incopy CS5 được dùng rất nhiều trong việc làm market báo và tạp chí. InCopy cho phép biên tập viên soạn, chỉnh sửa và thiết kế (kiểu mẫu, kiểu chữ, v.v…) để xuất bản.

Chương trình bao gồm các chức năng của một trình xử lý văn bản chuẩn như “kiểm lỗi chính tả”, “theo dõi thay đổi”, và “đếm từ”, v.v…, chức năng xem trước cho thấy được bố cục tờ báo, cho phép biên tập viên nhìn một cách tổng thể tờ báo trước khi xuất bản.

Download Adobe Incopy CS5 for windows \ macos

Download Adobe Incopy CS5 for windows \ macos

phần mềm Adobe Incopy CS5, download Adobe Incopy CS5 [email protected], tải phần mềm Incopy CS5 [email protected], Incopy CS5 [email protected], phần mềm Incopy CS5 dành cho macos, Incopy CS5 for mac

Download Adobe InCopy CS5 for windows

link adobe   link secufiles

Download Adobe InCopy CS5 for mac

link adobe   link secufiles

Nếu tải từ trang chủ Adobe mà gặp lỗi Access Denied thì các bạn tham khảo cách khắc phục ở bài viết sau: Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

Download Adobe InDesign CS5 for windows \ macos

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] Adobe Incopy CS5

Với phiên bản windows các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau: Hướng dẫn [email protected] trọn bộ adobe CS5

Với phiên bản dành cho Mac các bạn có thể dùng tools Adobe Zii hoặc dùng tool: AMTEmu v0.8.1