Download imindmap 9.0.1 full free

Download imindmap 9 full free

imindmap 9

IMindMap là phần mềm hỗ trợ tạo sơ đồ tư duy được tạo ra bởi Tony Buzan. Bản đồ tư duy được ứng dụng để hỗ trợ trong việc học tập, nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác nhằm phát huy tính tích cực trong tư duy trí não, đưa ra các ý tưởng và sắp xếp chúng dưới dạng một sơ đồ tư duy; giúp con người khai thác và hiện thực ý tưởng

iMindMap có sẵn hàng trăm mẫu hình ảnh có sẵn, người sử dụng cần lựa chọn một hình ảnh phù hợp cho các ý tưởng trung tâm đến các nhánh con khác nhau.

Hiện nay, phần mềm đã và đang được sử dụng nhiều trong các tổ chức lớn: NASA, Walt Disney, Microsoft, Pepsi, IBM…

Những tính năng chính: sử dụng những hình ảnh cần thiết; tạo trung hình ảnh, nội dung tổng quát; sử dụng các màu sắc để làm nổi bật vấn đề mà bạn quan tâm; vẽ sơ đồ nhanh chóng và dễ dàng.

Download imindmap 9

Tải phần mềm vẽ sơ đồ tư duy imindmap 9 , download imindmap 9

Download imindmap 9.0.1

Download

Password Extact file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Imindmap 9

see the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================