Hướng dẫn tắt System Integrity Protection (SIP) để chạy tool active trên Catalina 10.15

Hướng dẫn tắt System Integrity Protection (SIP) để chạy tool active trên Catalina 10.15

System Integrity Protection (SIP)

Từ 10.11 Apple đã tăng tính năng bảo mật với System Integrity Protection (SIP), vì thế một số phần mềm truy cập cao tới hệ thống báo lỗi không thể cài được. Đặc biệt trên macOS Catalina, tắt gatekeeper không là chưa đủ. Bạn cần disable SIP để có thể chạy được các ứng dụng ngoài App Store.

Hướng dẫn tắt System Integrity Protection (SIP)

Để tắt SIP các bạn làm theo hướng dẫn sau:

1./ Reboot máy, giữ Command + R để vào chế độ recovery trong khi khởi động.

2./ Chọn Terminal.

Hướng dẫn Tắt SIP on macos 10.5

Gõ lệnh dưới đây để tắt hoàn toàn SIP.

csrutil disable

Tiếp theo chạy lệnh reboot để máy khởi động lại là xong

Ok vậy là tắt SIP trên mac rồi, giờ các bạn có thể chạy các tool active phần mềm trên macos được rồi đó.

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Nếu các bạn muốn bật tính năng SIP thì chạy lệnh sau

csrutil clear hoặc csrutil enable

 

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn