Hướng dẫn fix lỗi license ETABS , SAP2000, SAFE

Hướng dẫn fix lỗi license ETABS , SAP2000, SAFE

Lỗi Unable to find a license

Hiện tại các phần mềm của CSI như SAP2000, etabs 2016, safe 2016 sau khi các bạn tiến hành cài đặt và [email protected] phần mềm xong, nhưng khi khởi động phần mềm lên sẽ xuất hiện thông báo lỗi không tìm thấy license (#Unable to find a license).

Nguyên nhân là cách [email protected] các phần mềm ETABS, SAFE 2016, SAP2000 là sử dụng chức năng dùng thử và nó chỉ có thời hạn đến khoảng tháng 8/2017, mà hiện tại thời gian đã quá thời gian trên nên license không phù hợp.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy phần mềm vào một ngày trước 8/2017 bằng tool runasdate

Hướng dẫn gia hạn sử dụng phần mềm ETABS, SAP2000 và SAFE

Chúng ta sử dụng tool Runasdate để khắc phục lỗi license hết hạn cho các phần mềm CSI: SAFE, Etabs, SAP2000

Download Runasdate 32bit

download

Download Runasdate 64bit

download

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây để khắc phục lỗi license trên phần mềm SAP2000 v19 hay SAFE 2016, Etabs 2016.

Chúc các bạn thành công.