Hướng dẫn active windows server 2016

Hướng dẫn active windows server 2016

Windows server 2016 là phiên bản hệ điều hành dành cho máy chủ mới nhất hiện nay của microsoft. Với nhiều cải tiến về tính năng, an toàn bảo mật thông tin.

Các bạn có thể tải hệ điều hành windows server 2016 tại đây bao gồm phiên bản datacenter và standard

Xem thêm Link download windows server 2016 full iso

Kích hoạt bản quyền windows server 2016 miễn phí

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn active windows server 2016 miễn phí.

sau khi cài đặt xong windows server 2016 các bạn kết nối mạng và thực hiện active như sau

Cách 1: Chạy lệnh CMD 

Mở CMD với quyền admin

Chạy lần lượt các lệnh sau:

slmgr /ipk CLIENTKEY

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

Danh sách client key: kmsclientkeys

Cách 2 sử dụng file batch

Đây là file sử dụng batch shell để kết nối tới KMS server và active, cách này thì đơn giản hơn

View Code

Mở Notepad và copy nội dung trên với định dạng file . cmd (ActWinSV2016.cmd)

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Run file vừa tạo với quyền admin

Chờ báo active thành công là xong

Lưu ý: disable antivirus (do bị microsft FIX)

Cách 3 sử dụng tool KMSPico để active

Hướng dẫn active windows bằng Tool KMSpico 10.2

Trên đây là 3 cách để các bạn có thể active windows server 2016

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản windows dùng thử thì sẽ không thể active, xem hướng dẫn khác phục dưới đây

Hướng dẫn convert windows retail sang windows volume license

Chúc các bạn thành công.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn