Hướng dẫn active windows server 2016

Hướng dẫn active windows server 2016

Windows server 2016 là phiên bản hệ điều hành dành cho máy chủ mới nhất hiện nay của microsoft. Với nhiều cải tiến về tính năng, an toàn bảo mật thông tin.

Các bạn có thể tải hệ điều hành windows server 2016 tại đây bao gồm phiên bản datacenter và standard

Link download windows server 2016 full iso

Kích hoạt bản quyền windows server 2016 miễn phí

Viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn active windows server 2016 miễn phí.

sau khi cài đặt xong windows server 2016 các bạn kết nối mạng và thực hiện active như sau

Chạy CMD với quyền adminístrator

Kích hoạt windows server 2016 datacenter, thực hiện các lệnh sau: 

slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir

slmgr.vbs /ato

Kích hoạt windows server 2016 standard, thực hiện các lệnh sau: 

slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir

slmgr.vbs /ato

Kích hoạt windows server 2016 Essentials, thực hiện các lệnh sau: 

slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir

slmgr.vbs /ato

Trường hợp Active bị lỗi các bạn thực hiện như sau:

Mở CMD với quyền administrator và chạy các lện sau

slmgr.vbs /ckms
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /cpky
slmgr.vbs /rilc
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv

Khởi động lại máy tính

Tiếp tục mở CMD với quyền administrator và chạy các lệnh sau:

slmgr.vbs /skms 122.226.152.230

slmgr.vbs /ato

Hoặc chạy lệnh sau

slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com

slmgr.vbs /ato

Sau đó thực hiện lại từ đầu các lệnh active như hướng dẫn ở trên

Hoặc các bạn tải tool crack windows server 2016 tại đây ( lưu ý chỉ crack được bản VL)

Chúc các bạn thành công.