Loading...

[update 7/2019] Hướng dẫn active microsoft office 2013 miễn phí

Hướng dẫn active microsoft office 2013 miễn phí

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách active microsoft office 2010 miễn phí không cần active free, tiếp theo bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active office 2013 miễn phí.

microsoft office 2013

microsoft office 2013 là phiên bản kế tiếp của office 2010 rất thành công của microsoft, với sự ra mắt phiên bản offoffice 2013, microsoft đã thay đổi hoàn toàn giao diện người dùng, một cuộc lột xác với giao diện trực quan hơn, thuận tiện hơn, giờ đây bạn không cần phải mò mẫn vị trí các tính năng của office nữa.

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm microsoft office 2013 miễn phí tại đây: Download Microsoft Office 2013

Cách active microsoft office 2013 miễn phí

Để active office 2013 các bạn có thể sử dụng tool active free, hoặc có thể tìm key active miễn phí trên mạng. Tuy nhiên hiện tại key active office 2013 khá hiếm. Do đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active office 2013 miễn phí.

Active Microsoft office 2013 volume editions

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ: ActOffice2013.cmd)

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ: ActOffice2013.cmd)

Loading...

Chúng tôi cần chi phí để duy trì website, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách xem quảng cáo hoặc đóng góp. Xin cảm ơn Đóng góp - Donate

@echo off
title Activate Microsoft Office 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:92CD4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:GVGXT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

Hoặc các bạn có thể download file mình đã tạo sẵn tại đây:

Download   link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Có thể bạn quan tâm

Xong chạy file (ActOffice2013.cmd) với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình dưới đây là được

Loading...

Cách active microsoft office 2013 miễn phí

Active Microsoft office 2013 Retail edition

Việc active office phiên bản retail khác với office volume license, để active các bạn thực hiện như dưới đây

Cách này hỗ trợ mọi phiên bản office 2013 kể cả retail và volume license

Đầu tiên các bạn cần tải thư viện mở rộng của office volume edition, trong đây mình đã tạo sẵn file kích hoạt kết nối đến KSM server.

Download additional library extracted from installation folder of Office Volume

Download    link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

sau khi tải về các bạn chạy giải nén ra

các bạn sẽ thấy 1 file ActiveOffice2013.cmd và một thư mục MSGuides.com_Office2013

Ok tiếp theo các bạn chạy file ActiveOffice2013.cmd với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình là được

Cách active microsoft office 2013 retail miễn phí

Cách gia hạn giấy phép Office 2013

Theo mặc định, giấy phép KMS được gia hạn tự động cứ sau 7 ngày nhưng trong một số trường hợp, quy trình này có thể bị kẹt. Vì vậy, bạn cần phải gia hạn giấy phép thủ công. Để thực hiện gia hạn thủ công các bạn làm theo các hướng dẫn trong bài sau:

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm office thủ công.

Ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách active microsoft office 2013 miễn phí. Nếu có gì thắc mắc cần hỗ trợ hãy để lại comment

Like and share - Nếu link download bị lỗi, hãy để lại comment chúng tôi sẽ update lại link. Xin cảm ơn

Để lại yêu cầu trợ giúp

Hãy nhập email của bạn để chúng tôi gửi phản hồi qua email. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *