Download GiliSoft USB Lock v8.8.0 + key active free

Download GiliSoft USB Lock v8.8.0 + key active free

GiliSoft USB Lock

GiliSoft USB Lock, Lock USB port to protect data from being copied, stolen. Disable reading data from USB drives and writing to USB drives

GiliSoft USB Lock là một ứng dụng nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh mẽ dùng để bảo vệ ngăn chặn việc sử dụng usb trên máy tính, hay các thiết bị điện thoại, máy tính bảng, đây là một công cụ đơn giản để chống thất thoát dữ liệu.

Với cơ chế linh hoạt cho phép những USB nào được sử dụng trên máy tính, Mặc định các USB khi cắm vào sẽ bị chặn truy câp, tuy nhiên chúng ta vẫn linh hoạt tạo danh sách trắng cho những thiết bị được phép kết nối

Ngoài ra GiliSoft USB Lock còn có thể chặn website, chặn các chương trình phần mềm khác, chặn kết nối các thiết bị ngoại vi, chặn các dịch vụ RDP, chặn thay đổi IP máy tính,..

Điều đặc biệt là GiliSoft USB Lock ngăn chặn việc tự gỡ bỏ phần mềm của người dùng, chỉ có người dùng biết mật khẩu mới có thể gỡ bỏ phần mềm

Download GiliSoft USB Lock v8.8.0 + key active free

hiện tại đã có phiên bản GiliSoft USB Lock 8.5.0 trên mạng, tuy nhiên mình test thì phần mềm không thể active, bị fix lỗi bản quyền, do đó mình chỉ cung cấp phiên bản GiliSoft USB Lock 6.5.0

Download GiliSoft USB Lock v8.8.0 + key active free

Download

GiliSoft USB Lock v6.5.0

Download

pass giải nén: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install GiliSoft USB Lock

view the readme file

install

open software

run keygen

choose usb lock

use key active with any email

done

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information