Fix lỗi You do not have permission to open the application…” trên MacOS Big Sur

Fix lỗi You do not have permission to open the application…”

Từ hôm lên Big Sur thì các file cr@ck của Autocad, hay Omniplan Pro và một số file Keygen khác đều bị lỗi như hình và không thể mở được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi :”You do not have permission to open the application xxx. Contact your computer or network administrator for assistance.
Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn chạy file Cr@ck của 1 phần mềm khá phổ biến đó là Autocad. Việc tải và cài thì vẫn như bài hướng dẫn mình đã có viết trước đây (tự tìm trên web nha). Trong bài này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để chạy được file xf-adesk19 không bị lỗi và nhờ đó có thể cr@ck được bộ Autocad.

Bước 1: Đầu tiên, bạn chép file Keygen bị lỗi ra đâu đó trong ổ cứng, ví dụ Desktop. Cụ thể trong bài này mình sẽ chép file xf-adesk19 ra ngoài Desktop

Bước 2: Cài đặt Homebrew

Các bạn cài đặt Homebrew bằng cách vào trang chủ: brew.sh. Sau đó copy dòng lệnh trên trang chủ của Brew.sh và dán vào Terminal để cài đặt homebrew

 Sau khi chạy lệnh trên trang chủ xong. Nếu Homebrew có gợi ý như phần đóng khung đỏ trong hình sau:

Bạn nên chạy thêm 2 lệnh như hình sau

Bước 3: Tiếp theo, bạn mở Terminal lên và copy hoặc gõ vào dòng lệnh sau:

brew install upx

Nếu không được thì chạy lệnh sau:

brew install --build-from-source upx

Bước 4: Trở lại màn hình Desktop, tìm tới file xf-adesk19 đã chép ra ngoài Desktop ở bước 1. Click chuột phải> Chọn Show Package Contents> vô thư mục Contents>MacOS> sẽ thấy file x-force bên trong

Bước 5: Mở cửa sổ Terminal tiếp tục gõ vào lệnh sau:

sudo upx -d 

Sau đó kéo file x-force vừa mở ở trên vào cửa sổ Terminal và Enter

Sau đó Enter, nhập mật khẩu, (chú ý sau chữ -d có khoảng trắng) rồi mới kéo file vào cửa sổ Terminal

Chạy xong hiện thông báo như màn hình sau là thành công

Bây giờ bạn quay ra Desktop mở file xf-adesk19 lên xem, đã không còn lỗi nữa

Lưu ý:

Cần phải tắt gatekeeper nữa xem hướng dẫn tắt gatekeeper

Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

Nguồn: maclife.vn/sua-loi-you-do-not-have-permission-to-open-the-application-khi-chay-file-cr5ck-tren-big-sur.html