Error 0xc000007b, The application was unable to start correctly 0xc000007b

The application was unable to start correctly 0xc000007b

Lỗi The application was unable to start correctly 0xc000007b xuất hiện khi chúng ta cài đặt phần mềm, hay game sau khi mở lên bị lỗi và nhận được thông báo như trên, và phần mềm hay game của bạn sẽ không thể khởi chạy

Lỗi này nguyên nhân là do thiếu các thành phần của bộ thư viên microsoft visual cc++. Để khắc phục lỗi này chúng ta cần cài đặt các bộ thư viên này.

 Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi The application was unable to start correctly 0xc000007b

Đầu tiên các bạn cần tải về tool sau: Download – link dự phòng: Download

Sau khi tải về các bạn chạy chương trình trình

Nếu không biết cần cài bộ thư viên nào thì các bạn cứ check hết và chọn install

Chờ qua trình cài đặt các bộ thư viện xong, chương trình sẽ tự động đóng lại. Ok vậy là xong

Các bạn mở lại phần mềm hay game để kiểm tra nhé

Xem video hướng dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=dRMbCKGLImc