Ebook quản trị mạng windows server 2016

Link tải tài liệu học tập quản trị mạng windows server 2016 full, tài liệu MCSA 2016, MCSE 2016 tiếng việt + tiếng anh

Ebook quản trị mạng windows server 2016

Download tài liệu học quản trị mạng wndows server 2016

Nội dung tài liệu:

 • Triển khai địa chỉ Ipv4
 • Sử dụng phần mềm VMWare và Cài đặt Windows Server 2016
 • Dịch vụ DNS
 • Routing and Remote Access
 • Dịch vụ DHCP
 • Dịch vụ Web
 • Dịch vụ FTP.
 • Dịch vụ NAT
 • Windows Deployment service (WDS)
 • Lưu trữ cục bộ tránh trùng lắp dữ liệu
 • Dịch vụ VPN
 • Triển khai hệ thống Domain
 • Quản trị các đối tượng trong ADDS và bằng lệnh
 • Bảo mật ADDS và tài khoản người dùng
 • Quản trị chia sẻ và phân quyền
 • Triển khai và quản lý GPO
 • Triển khai Profile
 • Disk Quota
 • Triển khai Deploy Software
 • Triển khai cân bằng tải Web
 • Triển khai cân bằng tải File
 • Domain đồng cấp.
 • Domain con
 • Chia site domain
 • Read Only Domain
 • Trust domain

Link tải tài liệu học quản trị mạng windows server 2016

Xem thêm Ebook học quản trị mạng windows server 2012

Ebook quản trị mạng windows server 2016
Đánh giá
https://thuthuat-phanmem.top/wp-content/uploads/2018/09/quan-tri-mang-2012.jpghttps://thuthuat-phanmem.top/wp-content/uploads/2018/09/quan-tri-mang-2012-150x150.jpgwebmasterTÀI LIỆUebook học quản trị mạng,Ebook quản trị mạng windows server 2016,MCSA 2016,MCSE 2016,tài liệu quản trị mạng server 2016Ebook quản trị mạng windows server 2016Link tải tài liệu học tập quản trị mạng windows server 2016 full, tài liệu MCSA 2016, MCSE 2016 tiếng việt + tiếng anhDownload tài liệu học quản trị mạng wndows server 2016Nội dung tài liệu: Triển khai địa chỉ Ipv4 Sử dụng phần mềm VMWare...Thủ thuật phần mềm máy tính
Like and share: