Download XLSTAT PREMIUM 2020.1.1

Download XLSTAT PREMIUM 2020

XLSTAT

THE LEADING DATA ANALYSIS AND STATISTICAL SOLUTION FOR MICROSOFT EXCEL

XLSTAT is a powerful yet flexible Excel data analysis add-on that allows users to analyze, customize and share results within Microsoft Excel. With over 240 standard to advanced statistical features available, XLSTAT is the preferred tool for statistical analysis in businesses and universities, large and small, and for 100,000+ users in over 120 countries across the world

Giải pháp thống kê và phân tích dữ liệu hàng đầu cho Microsoft Excel

XLSTAT là một tiện ích phân tích dữ liệu Excel mạnh mẽ nhưng linh hoạt cho phép người dùng phân tích, tùy chỉnh và chia sẻ kết quả trong Microsoft Excel.

Với hơn 220 tính năng thống kê tiêu chuẩn đến nâng cao có sẵn, XLSTAT là công cụ ưa thích để phân tích thống kê trong các doanh nghiệp và trường đại học, lớn và nhỏ và cho hơn 100.000 người dùng trên hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới.

Download XLSTAT PREMIUM 2020

Tải phần mềm XLSTAT 2019, download XLSTAT 2020

XLSTAT 2020.1.1 PREMIUM

price is 58 euro

XLSTAT 2019.2.2 PREMIUM

price is 20 euro

contact

email: [email protected]

facebook page: https://fb.com/thuthuatphanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Install  XLSTAT

see the readme file

XLSTAT 2020 PREMIUM crack
XLSTAT 2020 PREMIUM crack

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================