WinZip Pro 26.0 Build 14610 windows / 9.0.5520 MacOS

Download WinZip Pro 26 for windows / 9.0 MacOS

WinZip

WinZip là một phần mềm nén tập tin và dữ liệu độc quyền cho Microsoft Windows và Mac OS X, được phát triển bởi WinZip Computing. Ban đầu nó sử dụng định dạng PKZip nhưng cũng có các cấp hỗ trợ cho các định dạng lưu trữ khác

Winzip is the world’s leading zip utility for file compression, encryption, sharing, and backup. Save time and space, zip & unzip files quickly, and much more.

Features of WinZip Pro

  • Unzip all major file formats
  • Zip files to reduce email attachment size
  • Protect files with banking-level encryption
  • Access and manage files on your PC, network and clouds
  • Connect to Dropbox, Google Drive, OneDrive and more…

Download WinZip Pro 26 for windows / MacOS

Download WinZip Pro 26.0 windows / 9.0 macos

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Install WinZip Pro 

View in the readme file

Cài đặt

Chạy keygen để tạo key active

xong