Download WinZip Pro 25.0 Build 14245 windows / 8.0.5151 MacOS

Download WinZip Pro 25.0 for windows / 8.0 MacOS

WinZip

WinZip là một phần mềm nén tập tin và dữ liệu độc quyền cho Microsoft Windows và Mac OS X, được phát triển bởi WinZip Computing. Ban đầu nó sử dụng định dạng PKZip nhưng cũng có các cấp hỗ trợ cho các định dạng lưu trữ khác

Winzip is the world’s leading zip utility for file compression, encryption, sharing, and backup. Save time and space, zip & unzip files quickly, and much more.

Features of WinZip Pro 24

  • Unzip all major file formats
  • Zip files to reduce email attachment size
  • Protect files with banking-level encryption
  • Access and manage files on your PC, network and clouds
  • Connect to Dropbox, Google Drive, OneDrive and more…

Download WinZip Pro 25 for windows / MacOS

download WinZip Pro 25.0, hướng dẫn cài đặt WinZip Pro 24.0, key WinZip Pro 24.0, license WinZip Pro 25.0, WinZip Pro 25.0 portable, WinZip Pro 8.0 for mac, WinZip Pro 8.0 macos

Download WinZip Pro 25.0 Build 14245 windows / 8.0.5151  macos

windows     /      MacOS

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Install WinZip Pro 

View in the readme file

Cài đặt

Chạy keygen để tạo key active

xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn