download windows server 2008 R2 Multiple Editions

Download windows server 2008 R2 Multiple Editions

windows server 2008 R2

windows server 2008 R2 đây là phiên bản nâng cấp của hệ điều hành windows server 2008 của microsoft.

Phiên bản hệ điều hành máy chủ server 2008 R2 một phiên bản khá phổ biến, được các quản trị viên dùng để quản lý mạng nội bộ công ty hoặc trường học, dịch vụ lưu trữ internet.

Windows Server 2008 r2 khắc phục khá nhiều lỗi và nhiều cải tiến mới so với bản Server 2008

download windows server 2008 R2

Download server 2008 R2 Multiple Editions

download windows server 2008 R2 , key active windows server 2008 R2 , windows server 2008 R2 download free, tải hệ điều hành máy chủ windows server 2008 R2

Đây là file cài đặt hệ điều hành windows server 2008 R2 multiple editions đầy đủ các phiên bản của hệ điều hành server 2008 r2

Download windows server 2008 R2 multi language

Download

Download windows server 2008 R2_DC_EE_SE_Web SP1 english

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt và active server 2008 R2

Để active windows server 2008 R2 các bạn có thể sử dụng tool KMSpico tại đây

Nếu cần key active windows server 2008 R2 giá rẻ vui lòng gửi mail qua: [email protected]

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================