Download windows server 2003 R2 multiple edition

Download windows server 2003 R2 multiple edition

windows server 2003

Windows Server 2003 còn gọi là Win2k3 là hệ điều hành dành cho máy chủ được sản xuất bởi Microsoft, được giới thiệu vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Phiên bản cập nhật là Windows Server 2003 R2 được phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2005

windows server 2003 là hệ điều hành dành cho máy chủ server của hãng microsoft, tuy đã ra mắt khá lâu và microsoft đã ngừng hỗ trợ các bản vá của hệ điều hành này, tuy nhiên do nhu cầu của doanh nghiệp hoặc các thiết bị phần cứng chỉ đáp ứng hỗ trợ phiên bản windows server này mà các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng rất nhiều

Download windows server 2003 R2 multiple edition

Tải hệ điều hành windows server 2003, download windows server 2003 r2, windows server 2003 32bit, windows server 2003 64bit, key active windows server 2003 miễn phí, Download windows server 2003 R2 multiple edition

windows server 2003 / Windows server 2003 R2

Download

key active windows server 2003 

Key active windows server 2003 R2

Hướng dẫn cài đặt windows server 2003

Cách cài đặt giống như cài đặt windows XP, các bạn xem hướng dẫn trên mạng, để cài đặt các bạn tải cả 2 đĩa CD về.

Ghi file iso CD1 ra đĩa hoặc tạo USB boot để cài đặt, xong khi cài đặt xong cho đĩa CD2 vào hoặc copy file iso CD2 vào máy tính và giải nén ra, xong chạy file exe để cập nhật đầy đủ các thành phần.

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information