Download Windows 7 Professional LITE

Download Windows 7 Professional LITE

Windows 7 lite

Windows 7 lite là phiên bản rút gọn của hệ điều hành windows 7, đây là phiên bản được tùy chỉnh rút bỏ một số thành phần không cần thiết, giúp phiên bản cài đặt sẽ sử dụng bộ nhớ ít hơn

Các thành phần bị gỡ bỏ : Accessibilty , Games, Mobilty Center, People Near Me, Speech Support, Projector Connectivity, Fax,Printers,Scanners, Modem, Language Packs , Sample Pictures, Sample Music and Videos

Download Windows 7 Professional LITE

download Windows 7 lite, install Windows 7 lite, key Windows 7, Windows 7 Pro Lite, Windows 7 Professional LITE

Download Windows 7 Professional LITE 32bit and 64bit

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Windows 7 lite

Sử dụng rufus để tạo usb boot cài win

Để active miễn phí các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau:

Hướng dẫn active windows 7 miễn phí không cần crAck

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn