Download Vray Next 4.20.03 for Sketchup Pro 2016 – 2020

Download Vray Next 4.20.03 for Sketchup 2016 – 2020

Vray Next 4 for sketchup

Hãng Trimble INC đã phát hành SketchUP pro 2020 mới nhất, và theo đó chương trình render vray next dành cho sketchup 2020 cũng được tipsoft update cho các bạn sử dụng

Các bạn có thể tải về sketchup pro 2020 mới nhất tại đây

Vray next 4 for sketchup được đánh giá là trình kết xuất mạnh mẽ nhất hiện nay dành cho sketchUP pro

Download Vray Next 4.20.03 for Sketchup Pro 2016 – 2020

phần mềm Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, download Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, hướng dẫn cài đặt Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, key Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, license Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, Vray Next 4.10.03 for Sketchup Pro 2020

Download Vray Next 4.20.03 for Sketchup Pro 2016 – 2020

Download

pass unrar thuthuat-phanmem.top

install Vray Next 4.20.03

Xem file readme đính kèm

1.  install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

2 thoughts on “Download Vray Next 4.20.03 for Sketchup Pro 2016 – 2020”

  1. Chào admin,
    Rất cảm ơn các bạn đã cho phép tải phần mềm Vray free. Bạn cho mình hỏi bên mình có Vray cho Sketchup mà dành cho IOS không bạn?
    Cảm ơn

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information