Vray 4.20.03 for Sketchup Pro 2016 – 2020

Download Vray Next 4 for Sketchup 2016 – 2020

Vray Next 4 for sketchup

Hãng Trimble INC đã phát hành SketchUP pro 2020 mới nhất, và theo đó chương trình render vray next dành cho sketchup 2020 cũng được tipsoft update cho các bạn sử dụng

Các bạn có thể tải về sketchup pro 2020 mới nhất tại đây

Vray next 4 for sketchup được đánh giá là trình kết xuất mạnh mẽ nhất hiện nay dành cho sketchUP pro

Download Vray Next 4 for Sketchup Pro 2016 – 2020

phần mềm Vray Next 4.10 for Sketchup 2020, download Vray Next 4

Download Vray Next 4 for Sketchup Pro 2016 – 2020

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Vray Next 4

Xem file readme đính kèm

1.  install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================