VRay 3.70.02 for Cinema 4D

Download VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21 (windows \ MacOS)

Download VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21

VRay for Cinema 4D

VRay for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render.

VRay có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

Features of VRay 3.7 for Cinema 4D

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

Download VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21

vray 3.7 for cinema 4d, download vray 3.7 [email protected], vray 3.70.02 [email protected], vray 3.7 dành cho cinema 4d, vray for cinema 4d, key vray 3.70.02, vray 3.70.02 for cinema 4d r17, vray 3.70.02 for cinema 4d r19, vray 3.70.02 for cinema 4d r20, Download vray 3.70.01 for mac, vray 3.7 dành cho macos, vray 3.7 for cinema 4D R21

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download vray 3.70.05 for cinema 4D R17- R21

Download

Download vray 3.70.02 for cinema 4D R17- R20

Download

Download vray 3.70.01 for cinema 4D r20 MacOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt VRay 3.7 for Cinema 4D

Xem file readme.txt đính kèm trong file tải về

Cài đặt Vray 3.7

Copy files trong thư mục fix vào thư mục cài đặt

Ok xong

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information