Download Veritas System Recovery 21.0.1.61051Multilingual [key]

Phần mềm Veritas System Recovery 21 full free

Veritas System Recovery

Veritas System Recovery là phần mềm backup và phục hồi hệ thống một cách nhanh chóng, hiệu quả cao, nó hỗ trợ windows, linux và cả môi trường ảo hóa

Veritas System Recovery Khôi phục các hệ thống Windows và Linux trong vài phút. Đảm bảo khôi phục nhanh chóng, đáng tin cậy trên toàn bộ cơ sở hạ tầng.

Với Veritas System Recovery 21 mới nhất, bạn có thể giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tránh tác động bằng cách dễ dàng khôi phục trong vài phút, cho dù bạn đang khôi phục một tệp hoặc email thành toàn bộ máy hoặc vật lý hay ảo.

  • Giảm độ phức tạp với một giải pháp duy nhất bảo vệ máy chủ, máy tính xách tay và máy ảo
  • Bảo vệ dữ liệu và hệ thống nhanh chóng, hiệu quả và thường xuyên với sao lưu dựa trên hình ảnh
  • Giảm thiểu sự gián đoạn của lỗi hệ thống với khôi phục nhanh, linh hoạt và đáng tin cậy

Download Veritas System Recovery 21 full free

tải phần mềm Veritas System Recovery 21 miễn phí, download Veritas System Recovery 12

Download Veritas System Recovery 21.0.1.61051 x64 Multilingual [key]

Download

Download Veritas System Recovery Disk 21.0.0.57158 (x64)

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

install Veritas System Recovery

view the readme file

cài đặt phần mềm

sử dụng key để active

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information