Download Topaz Gigapixel AI 4.2.1 full free key active

Download Topaz software (Gigapixel, Sharpen, DeNoise,JPEG to RAW, Adjust)

Download Topaz Gigapixel AI 4 full free

Topaz Gigapixel AI

Topaz Gigapixel AI là phần mềm nâng cao hình ảnh, thêm các chi tiết tự nhiên cho kết quả tuyệt vời. Sử dụng công nghệ học sâu, AIGigapixel ™ có thể phóng to và điền vào các chi tiết, làm hình ảnh sắc nét hơn, không bị mờ hay vỡ hạt như các ứng dụng phóng to ảnh thông thường.

Download Topaz Gigapixel AI 4.4.5

tải phần mềm Topaz Gigapixel AI 4.4.5 miễn phí, download Topaz Gigapixel AI 4.4.5 free, Topaz Gigapixel AI 4.4.4 full free, key active Topaz Gigapixel AI 4.4.4 free, Topaz Labs Gigapixel AI 4, Gigapixel AI 4 free, Gigapixel AI 4, Topaz Gigapixel AI 4 portable 

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download Topaz Gigapixel AI 4.4.5

Download

Download Topaz Sharpen AI 2.0.5

Download

Download Topaz DeNoise AI 2.1.1 x64

Download

Download Topaz JPEG to RAW AI 2.2.1 x64

Download

Download Topaz Adjust AI 1.0.5 x64

Download

Download Topaz Plug-ins Bundle for Photoshop December 2018

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Topaz Gigapixel AI 4

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

Lưu ý:

– Gỡ hoàn toàn, phiên bản cũ, không được cài đặt dùng thử, nếu đã cài, tìm và xóa cả trong registry

– If you have used it as a trial before, you must completely remove it and delete all registry entries under the name of Topaz Labs. This is important, because once a trial account signed in, it writes to registry and day count starts. This pre-fixed copy can work fully offline, no need to sign in with any account.

– Tắt kế nối internet

Cài đặt và sử dụng, chặn phần mềm bằng firewall hoặc tắt internet.

– Just install and use. Block it using a firewall. There’s no need for active internet to use it. Just block connections with firewall or use offline.

Sử dụng Folder Firewall Blocker để chặn

Download Folder Firewall Blocker

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information