Download Telestream Wirecast Pro 14.0.4 Multilingual (windows / macos)

Download Telestream Wirecast Pro 14

Telestream Wirecast

Wirecast là một công cụ sản xuất phát video trực tiếp của Telestream. Nó cho phép người dùng tạo các chương trình phát sóng trực tiếp hoặc theo yêu cầu cho web

Wirecast is a live video streaming production tool by Telestream. It allows users to create live or on-demand broadcasts for the web.

Wirecast is a software video switcher, controlling real-time switching between multiple live video cameras, while dynamically mixing in other source media, such as QuickTime movies, music, audio and slides to create professional broadcast productions for live or on-demand distribution on the web.

Download Telestream Wirecast Pro 14

download Telestream Wirecast Pro 14, install Telestream Wirecast Pro 14, key Telestream Wirecast Pro 14, license Telestream Wirecast Pro 14

Download Telestream Wirecast Pro 14.0.4 for windows

Download

Download Telestream Wirecast Pro 14.0.4 macos

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Telestream Wirecast pro 14

view the readme file

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn