Tekla Structures 2016i SR6

Download Tekla Structures 2016

Tekla Structures

TEKLA STRUCTURES là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào.

Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.Đảm bảo luồng thông tin liên tục từ thiết kế, chi tiết đến lắp dựng tại công trường.

Download Tekla Structures 2016

Download Tekla Structures 2016i SR6

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Tekla Structures 2016

see the readme file

xem file readme.txt đính kèm