Download Tekla Structures 2016i SR6 full free

Download Tekla Structures 2016i SR6 

Tekla Structures

TEKLA STRUCTURES là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào.

Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.Đảm bảo luồng thông tin liên tục từ thiết kế, chi tiết đến lắp dựng tại công trường.

Download Tekla Structures 2016i SR6

Download Tekla Structures 2016 [email protected],  tải phần mềm Tekla Structures 2016 [email protected], Tekla Structures 2016i SR6,  key active Tekla Structures 2016, tekla 2016 full [email protected], hướng dẫn cài đặt phần mềm Tekla Structures 2016

Download Tekla Structures 2016i SR6

Download

PASS GIẢI NÉN: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Tekla Structures 2016

xem file readme.txt đính kèm

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information