Download TechSmith Snagit 2018.2.0 windows \ macos

Download TechSmith Snagit 2018 windows \ macos

TechSmith Snagit 2018

Snagit là một trong những phần mềm không thể thiếu đối với người dùng thường chụp lại màn hình máy tính với nhiều yêu cầu phức tạp.

với Snagit 2018, người dùng có nhiều tùy chọn hơn như: chọn vùng để chụp với hình dạng bất kì, chụp từng cửa sổ đang mở … và sau đó là chỉnh sửa ảnh với các công cụ có sẵn rồi lưu lại thành tập tin jpg, png,…

Hiện tại techsmith đã ra mắt phiên bản Snagit 2019, các bạn có thể tải miễn phí tại đây Download snagit 2019

Download TechSmith Snagit 2018 windows \ macos

Tải phần mềm snagit 2018 [email protected], download snagit 2018 [email protected], snagit 2018 [email protected], techsmith snagit 2018 portable, phần mềm snagit 2018 dành cho macos, snagit 2018 for mac

Dowload techsmith snagit 2018

Download

Dowload techsmith snagit 2018  portable

Download

Dowload techsmith snagit 2018 for mac

Download

pass giải nén nếu có: thuthuatphanmem.top hoặc thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Snagit 2018 

view the readme file

xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm snagit 2018

chạy file keygen với quyền admin

Nhấn vào generate để sinh key active snagit 2018

Done

Thêm các dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 www.techsmith.com
127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com
127.0.0.1 updater.techsmith.com
127.0.0.1 camtasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com

Hoặc block các chương trình bằng firewall

<install dir>\Snagit32.exe
<install dir>\SnagitEditor.exe

sử dụng Folder Firewall Blocker để block lại.

Download Folder Firewall Blocker

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn