Teamviewer 15.25.5 MacOS + Tool reset ID

Download Teamviewer 15.25.5 Mac

Teamviewer mac

Teamviewer đã phát hành phiên bản teamviewer 15 dành cho macos, với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, hỗ trợ macos mới nhất tốt hơn, đồng thời sửa một số lỗi ở phiên bản trước

Các bạn có thể tải về phần mềm teamviewer 15dành cho macos mới nhất tại đây, kèm hướng dẫn active miễn phí.

Download Teamviewer 15.25.5 Mac

Download Teamviewer 15.25.5 Mac

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Reset ID Teamviewer 15 Mac

see the readme file

Đảm bảo rằng máy macOS của bạn đã cài đặt python 2.7.x

Mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo python2.7 [đường dẫn file RESET ID TEAMVIEWER 15.py] 

gõ sudo python2.7 , sau đó kéo file “RESET ID TEAMVIEWER 15.py” vào màn hình terminal

Lưu ý: Disable SIP on macos, xem hướng dẫn tại đây