Download Superluminal Stardust for Adobe After Effects ( 1.6.0 win \ 1.2.1 mac)

Download Superluminal Stardust for Adobe After Effects

Superluminal Stardust

Superluminal Stardust là một hệ thống hạt 3D Modular cho adobe After Effects để tạo ra một số hiệu ứng 3d đẹp mắt

Stardust is a Modular 3D particle system for After Effects. It has an easy to use node based user interface and ships with a host of presets to create stunning

link tải Superluminal Stardust Full free cho Windows và MacOS.

Download Superluminal Stardust 1.6.0

plugin Superluminal Stardust 1.6.0, download Superluminal Stardust 1.2.1 macos

Download Superluminal Stardust 1.6.0

Download

Download Superluminal Stardust 1.2.1 macOS

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Superluminal Stardust 1.6

see the readme file

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn