Download Superluminal Stardust for Adobe After Effects ( 1.6.0 win \ 1.2.1 mac)

Download Superluminal Stardust for Adobe After Effects

Superluminal Stardust

Superluminal Stardust là một hệ thống hạt 3D Modular cho adobe After Effects để tạo ra một số hiệu ứng 3d đẹp mắt

Stardust is a Modular 3D particle system for After Effects. It has an easy to use node based user interface and ships with a host of presets to create stunning

link tải Superluminal Stardust Full free cho Windows và MacOS.

Download Superluminal Stardust 1.6.0

plugin Superluminal Stardust 1.6.0, download Superluminal Stardust 1.2.1 macos

Download Superluminal Stardust 1.6.0

Download

Download Superluminal Stardust 1.2.1 macOS

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Superluminal Stardust 1.6

see the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================