Download Stellar Data Recovery Premium 9.0.0.5 Multilingual win / 10.0.0.0 macos

Download Stellar Data Recovery for windows macos

Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, dễ sử dụng cho phép bạn phục hồi các tập tin và thư mục bị mất hoặc bị xóa dễ dàng. Dữ liệu có thể được phục hồi như tài liệu, hình ảnh, email, mp3, ứng dụng , lưu trữ, video, và các tập tin khác.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery cho phép bạn phục hồi các tập tin hoặc thư mục bị mất hoặc bị xóa từ cả ổ đĩa cứng (ổ đĩa nội bộ) và đĩa di động (ổ đĩa ngoài) gây ra do format vô tình, xóa, và các vấn đề mất dữ liệu khác.

Recover lost or deleted data from any Windows device or storage media

  • Recovers data from completely crashed & unbootable systems.
  • Recovers data lost from HDDs, SSDs, external USB drives, & optical media.
  • Recovers data from lost or deleted Windows partitions.

Download Stellar Data Recovery Premium / Technician

Download Stellar Data Recovery Premium/ Technician 9.0.0.5 Multilingual

Download

Download Stellar Toolkit for Data Recovery 9.0.0.0 Multilingual 

Download

Stellar Data Recovery Technician 10.0.0.0 macOS

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top or 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Stellar Data Recovery 9

view the readme file

Cài đặt phần mềm

Copy toàn bộ file trong thư mục crac và thư mục cài đặt

xong

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn